Hantering av personuppgifter

Beskrivning

Med anledning av den nya dataskyddslagen GDPR som träder i kraft 2018-05-25 har Comgate uppdaterat rutiner och system för att säkerställa att personuppgifter hanteras och lagras på ett sätt som lever upp till Datainspektionens krav och rekommendationer.

Comgate är en tjänsteleverantör inom telekommunikation. För att kunna använda vissa av våra tjänster krävs att viss information (personuppgifter) registreras och lagras i våra system. Nedan beskrivs vilken information vi lagrar för olika ändamål och tjänster och varför.

Säkerhet och rutiner

Comgates system (servrar) är placerade i en säkerhetsklassad datahall. Samtliga Comgates medarbetare har genomgått en utbildning i den nya dataskyddsförordningen GDPR. Comgate har inom organisationen klara rutiner för hantering av personuppgifter.

Då Comgate erbjuder telefoni som tjänst finns ett upprättat Personuppgiftbiträdesavtal som lagts till som bilaga till det befintliga avtalet för telefonitjänsten. Personuppgiftsbiträdesavtalet kan även skickas till kundens personuppgiftsansvarige vid förfrågan.

För att komma i kontakt med Comgates Personuppgiftsansvarige, maila info@comgate.se eller ring 08-546 50 000, knappval 3.

Comgate Cloud och
Comgate Connect

Följande uppgifter insamlas, registreras och dokumenteras för personer som använder Comgates telefonitjänster:

• För och-/eller Efternamn
• Befattning/ jobbtitel/ avdelning
• E-postadress
• Telefonnummer (fast och-/eller mobilt)
• Kortnummer i växeln (internnummer)
• Användarnamn
• Lösenord
• Behörighetsnivå
• Ring-ordning (vilka ring-slingor man är medlem i)
• Profilbild i det fall personen själv laddat upp en sådan
• Samtalshistorik
• Hänvisningsstatus, i det fall man använder systemets hänvisningsfunktion
• Röstbrevlåda, i det fall man använder systemets röstbrevlådefunktion
• Beställd surfmängd och samtalspott
• Förbrukad surfmängd och samtalspott

Försäljnings och
Serviceloggning

För att Comgate skall kunna ge en snabb och korrekt service vid beställningar och serviceärenden registreras och dokumenteras följande:

• Ärenden (e-post) som registrerats i Comgates ärendehanteringssystem.
• E-post som skickats till och från kund och Comgate-medarbetare och-/eller Comgate gruppmail
• Beställningar, vad som är beställt, av vem och när
• Muntliga ärenden och-/eller beställningar som skett vid personligt möte eller över telefon registreras manuellt i Comgates ärendehanteringssystem

Dataportabilitet

Comgate följer GDPR-stadgarna kring dataportabilitet och öppenhet kring lagrade personuppgifter. Kontakta Comgates personuppgiftsansvarige i det fall ni önskar att:

• Comgate raderar era personuppgifter (observera att radering av personuppgifter kan medföra att beställd tjänst inte kan upprätthållas)
• Comgate överför era personuppgifter till annan tjänsteleverantör/ operatör
• Comgate presenterar en förteckning över vilka uppgifter Comgate har lagrade om er

För att komma i kontakt med Comgates personuppgiftsansvarige, maila info@comgate.se eller ring 08-546 50 000, knappval 3.

Vår egenutvecklade succéväxel. Med Comgate Cloud växeltjänst kan vem som helst, även mindre företag, få en prisvärd professionell växel med automatisk telefonist, kö-funktion, hänvisning mm.

Läs mer

Är ni ett större företag? Välj en pålitlig växeltjänst som baserar sig på världens mest sålda växelplattform. Comgate Connect är operatörsoberoende, passar från ca 20 användare och uppåt och är helt skalbar efter ditt företags behov.

Läs mer

Jämför med våra vassa abonnemangs-paket och minska era kostnader för telefoni. Vi hjälper er kostnadsfritt, snabbt och smidigt med överlåtelse av befintliga abonnemang!

Läs mer