Köpevillkor

Dessa köpevillkor gäller mellan köparen (kunden) och säljaren (Comgate) för juridisk person som beställer kontors och förbrukningsprodukter från Comgate. Villkoren tillämpas oavsett om
beställningen inkommit via Comgate webbutik, via ordermail, via telefon eller via muntlig beställning till Comgate.

Comgate webbutik är en webshop som ägs och drivs av bolaget Comgate AB, 556676-0673, nedan kallad Leverantören.

För att kunna handla produkter från Leverantören krävs att kunden först registrerat sig genom att antingen skapa ett konto i webbutiken, alternativt kontaktat Leverantören och från denne erhållit ett kundnummer. Leverantören äger rätt att ta kreditupplysningar och genomföra kreditbedömning på både nya och befintliga kunder. Leverantören äger rätt att neka leverans oaktat kreditbedömningens utfall eller kunds kreditvärde.

Utöver villkoren beskrivna i detta dokument tillämpar Leverantören IT & Telekombolagens Allmänna Leveransvillkor 91 (enkla leveranser av hårdvara). Leverantören äger rätten att vid var tid ändra eller uppdatera leveransvillkoren.

Försäljningsvillkor

BESTÄLLNING
En beställning är giltig i det fall kunden tillhandahållit en orderbekräftelse från Leverantörens webbutik alternativt om kunden skriftligen (per e-post eller brev) skickat beställningen till anvisad adress. Leverantören tar emot beställningar via var kunds tilldelade kontaktperson hos Leverantören, via mail till order@comgate.se eller via telefon till 08-546 50 520. Leverantören ansvarar ej för beställningar som skickats in till Leverantören på annat sätt än vad som beskrivs ovan.

RESTORDER
Leverantören hanterar ej restorder som understiger 50kr exklusive moms.

RESERVATION
Reservation för av leverantören lagerförda produkter gäller i max 20 dagar.

LEVERANS
Beställda produkter som finns på Leverantörens lager skickas i normala fall samma dag förutsatt att beställningen registrerats i Leverantörens webbutik senast kl12:00, helgfri vardag. För beställningsvaror uppges beräknad leveranstid vid beställning. Beräknad leveranstid anges antingen i webbutiken alternativt genom direktkontakt med leverantören. Snabbleverans kan beställas mot för var tid gällande extraavgift. Leverantörens publicerade leveranstider och-/ eller lagersaldon är baserade på information Leverantören tillhandahåller från underleverantörer. Leverantören tar ej ansvar för felaktiga uppgifter kring leveranstider och lagersaldon för produkter som plockas hem från underleverantörer.

RETURER
Vid retur kontaktas Leverantörens kundtjänst som ordnar med returdokument och returtransport. Leverantören tar endast varor i obruten förpackning i retur. Kund som mottagit leverans med skadad eller uppbruten förpackning skall omgående reklamera detta till Leverantörens reklamationsavdelning. Varor som levereras med skada som ej är synlig på varans emballage skall reklameras inom 48 timmar till Leverantörens reklamationsavdelning. Leverantören hanterar ej returer som kunden skickat till Leverantören eller till ett utlämningsställe om inte kunden varit i kontakt med Leverantörens reklamationsavdelning innan och fått returen godkänd. Leverantören ansvarar ej för returer som inte hanteras enligt Leverantörens returvillkor. Kostnad för returfrakt påförs kunden om inget annat överenskommits med Leverantören. Varor som specialbeställts för kund kan ej returneras så länge det ej handlar om ett fel eller skada på varan.

FRAKT
Fraktkostnad tillkommer generellt för alla leveranser. För att få reda på aktuell fraktkostnad för en specifik leverans, se orderbekräftelse från webbutik alternativt kontakta Leverantörens kundtjänst på 08-546 50 520.

RABATTER & KAMPANJER
Tillfälliga och tidsbegränsade kampanjer kan ej kombineras och gäller för var tids satta rabattsatser, kampanjerbjudanden och tidsperioder. Leverantören äger rätt att justera priset på beställningar som ej uppfyller kampanjvillkoren.

FAKTURERING & BETALNING
Vid godkänd kreditbedömning är betalningsvillkoren för faktura 20 dagar netto. Vid försenad betalning påförs en påminnelseavgift om 60kr samt dröjsmålsränta 8% enligt räntelagen. Leverantören äger rätten men ej skyldigheten att överlåta fakturor (factoring) till extern finanspartner. Av miljöskäl skickas Leverantörens fakturor som PDF till en av kund angiven mailadress. Av säkerhetsskäl skickas alltid första fakturan till ny kund både som pappersfaktura och som pdf-faktura. Leverantören ansvarar ej för förseningsavgifter eller andra ekonomiska påföljder som kan drabba kunden i händelse av att kunden uppgivit fel mailadress eller att fakturan inte kunnat levereras pga fel i kundens IT-miljö. Kunder som endast tar emot pappersfakturor debiteras fakturaavgift om 45kr per faktura, gäller dock ej den första pappersfakturan som skickas till ny kund.

PRISER & MOMS
Priser som publiceras i Leverantörens webbutik är icke rabatterade marknadspriser. För att få tillgång till kundrabatt på utvalda varor behöver kunden först skapa en inloggning i webbutiken och därefter kontakta sin kontaktperson hos Leverantören. Leverantören sätter kundunika rabatter per kund och vara. Samtliga priser i webbutik och som presenteras i Leverantörens offerter, affärsförslag eller per telefon anges i SEK exklusive lagstadgad mervärdesskatt. Leverantören äger rätt att när helst i tiden ändra varupriser och rabattsatser. Prisförändringar påverkar ej redan utskickade orderbekräftelser med undantag för om Leverantörens inköpskostnader ökat mer än 1,7% till följd av valutaförändringar från orderdatumet.
Leverantören reserverar sig emot eventuella fel på priser och lagersaldon publicerade i Leverantörens webbutik.

ANSVARSBEGRÄNSNING
Leverantören ansvarar ej för kundens direkta och indirekta skador såsom utebliven vinst, produktionsbortfall, skador orsakade av levererad produkt, utebliven, försenad eller felaktig leverans eller skada på person etc. utöver vad som gäller enligt svensk lagstiftning. Om leveransfel orsakats genom Leverantörens vållande är Leverantörens ansvar begränsat till att utan särskild ersättning ta tillbaka produkten inom skälig tid med full återbetalning till kunden, förutsatt att produkten ligger i obruten förpackning. Leverantörens ansvar omfattar inte skador på produkter som orsakats av olyckshändelse, vårdslöshet, åska, krig eller annan naturkatastrof eller felaktig användning av utrustningen.

PERSONUPPGIFTER
För att kunna beställa produkter från Leverantören måste kunden till Leverantören uppge sitt tilltalsnamn och efternamn, sin mailadress och sitt telefonnummer. Utöver detta skall kunden inkomma med företagsuppgifter såsom bolagets namn, organisationsnummer, leveransadress och fakturaadress samt mailadress för pdf-faktura. I det fall ram-avtal saknas är det kundens ansvar att ombesörja att uteslutande personer med behörighet hos kunden lägger beställningar till Leverantören. Leverantören behandlar personuppgifterna för att kunna fullgöra sina åtaganden gentemot Kunden, t ex för tillhandahållande av produkter och eventuella andra tjänster, för administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring, registervård, information till Kunden och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Leverantören äger rätt att behandla personuppgifterna för kommunikation med Kunden samt för marknadsföring av Leverantörens varor och tjänster via telefon, e-post eller SMS/MMS. Leverantörens hantering av personuppgifter skall följa EU:s föreskrifter enligt dataskyddsförordningen GDPR.